Dokumente të ndryshme

Certifikatë e AutobusitLicencë Për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të rregullt të udhëtarëve me autobus dhe transport të lirë brenda KosovësLicencë Për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të lirë të udhëtarëve me autobus jashtë Kosovës, si dhe transportit të rregullt ndërkombëtarLicencë Për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor ndërkomëbtar të lirë të udhëtarëve me autobus Leje për transport të rregullt të udhëtarëve në transportin rrugor jashtë Kosovës Leje për transport të lirë të kohëpaskohshëm (VAJTJE - ARDHJE ) të udhëtarëve në transportin rrugor brenda dhe jashtë KosovësAutorizim për transport për nevoja vetanake të udhëtarëve në transportin rrugor ndërkombëtar Leja për qasje në territorin e Kosovës gjatë transportit të udhëtarëve me autobusAplikim për transport ndërkombëtar - Aplikacion pёr transport tё udhёtarёve jashtё KosovёsAplikacion për transport bilateral ndërkombëtar të udhëtareveAplikim për çertifikatë të autobusit bazuar në licencëAplikimi për Licencë "D"Aplikimi për Licencë "B"Aplikimi për Licencë "C"Aplikim për libër të udhëtarëve bazuar në licencëLicencë për transport të mallrave të rrezikshmeCertifikatë e automjetit transportues Për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave Për Palë të Tretë, me Qira dhe PagesëCertifikatë e automjetit transportues Për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave Për Nevoja PersonaleAplikimi për licencë Për transport rrugor ndërkombëtar të mallrave për palë të tretë me qira dhe pagesë Aplikim për çertifikatë të kamionit bazuar në licencëAplikacioni për licencë për mallra të rrezikshme

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO