Njoftime

Njoftim për shtyerje të provimit për pyetës teorikNjoftim për provimin për pyetës teorikNjoftim për shtyrjen e afatit për aplikim për nisjet e lira nëpër regjione në transportin ndër-urban Njoftim për provimin për pyetës teorikNjoftim për shtyerjen e provimit për pyetës të drejtimitNjoftim për nisjet e lira Njoftim për provim për rilicencim të pyetësit të drejtimitNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Inspektor i Transportit RrugorNjoftim për trajner në fushën e patent shoferitNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për buxhet dhe financaNjoftim për provim për trajnerNjoftim për provimin kualifikues për certifikatën e trajnerit për patent shoferShpallje për avancim - Zyrtar për buxhet dhe financa Paraqitja e provimit për përtirje të licencës Trajnim për pyetës teorikNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për kontrollimin e peshave boshtore Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Pejës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Malishevës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Klinës Njoftim mbi kandadatin e suksesshëm - Zyrtar i ArkivitLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 01.11.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Gjakovë  Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 27.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 25.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 25.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 25.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 25.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 - 27.10.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A,B,C,CE,D për daten 23.10.2017 - 27.10.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në GjilanLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 27.10.2017 në PrishtinëNjoftim mbi kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i kontrolleve teknikeLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C1 për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 23.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 23.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 16.10.2017 - 20.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 - 20.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 20.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 20.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 18.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në PrishtinëFtesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Pejës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Malishevës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Klinës  Anulim i konkursit - Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 16.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Ferizaj Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për licencimLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në PejëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 10.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 10.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 10.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në GjilanLista e kandidatëve për testim teori për patent shofer D për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 11.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 11.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 11.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 11.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 09.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 09.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 09.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C1 për daten 09.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 09.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 10.10.2017 - 13.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për ndrrim patent shofer B për daten 02.10.2017 në Prishtinë  Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 06.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B,C,CE,D,A për daten 03.10.2017 - 06.10.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B,C,CE,D për daten 02.10.2017 - 06.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 06.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 06.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 06.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 04.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 04.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 02.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C,C1 për daten 06.10.2017 në GjilanLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Mitrovicë Njoftim për anulim të trajnimeve për pyetës teorik 15.09.2017 - 16.09.2017Anulim i Konkursit - Inspektor i Transportit RrugorLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 -15.09.2017 në Prizren Njoftim për paraqitje të provimit për ligjërues profesional në autoshkollaNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i Personelit Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Njoftim për seminar për pyetës teorikLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 11.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 11.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 11.09.2017 në FerizajLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në FerizajNjoftim për seminar per shofer instruktorLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 30.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 30.08.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 04.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në PejëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C1 për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 28.08.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në FerizajLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B,C,D,A për daten 21.08.2017-25.08.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B, C, C1, D, A për daten 22.08.2017 - 25.08.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në PejëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 25.08.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 25.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 23.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 25.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 24.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 25.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 23.08.2017 në GjakovëNjoftim për provim ligjerues profesional Njoftim për shofer instruktorLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 21.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.08.2017 në FerizajLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 18.08.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 15.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në FerizajLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 18.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 14.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 14.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 14.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C1 për daten 14.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 14.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 14.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 14.08.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 16.08.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 16.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 16.08.2017 në Gjakovë 

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO