Departamenti i Automjeteve

Departamenti i Automjeteve është njëri ndër gjashtë departamentet e Ministrisë së Infrastrukturës.

Në vete ky department përmban dy divizione ku më pas secili division në vete përmban disa qendra.

Më poshtë po japim divizionet dhe qendrat që gjendet në kuadër të këtij departamenti:

1. Divizioni i Patent Shoferit
1.1 Qendra e Patent Shoferit në Gjilan
1.2 Qendra e Patent Shoferit në Ferizaj
1.3 Qendra e Patent Shoferit në Prizren
1.4 Qendra e Patent Shoferit në Prishtinë
1.5 Qendra e Patent Shoferit në Pejë
1.6 Qendra e Patent Shoferit në Mitrovicë
1.7 Qendra e Patent Shoferit në Gjakovë

2. Divizioni i Kontrollit Teknik
2.1 - 2.7 Qendra e Kontrollit Teknik (7 Qendra të tilla)

Drejtor i Departamentit të Automjeteve është Nebih Shatri

Kontakt:
038/200-28-032
200-28-508

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO