Departamenti i Transportit Tokësor

Departamenti i shërbimeve të Transportit rrugorë është njëri ndër gjashtë departamentet e Ministrisë së Infrastrukturës.

Në vete ky department përmban tre divizion. Më poshtë po japim divizonet e departamentit në fjalë:

 DTT . Përbehet prej tre divizioneve:

a) Divizioni për Zhvillimin e Politikave dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Transportin Tokësor.

b) Divizioni i Transportit të Mallrave; 

c) Divizioni i Transportit të Udhëtarëve, Lejet e lëshuara për transport tokësor të udhëtarëve i gjeni në këtë link mëposhtë:

 

www.mi-ks.net/sq/dokumente-te-ndryshme-31

 

Aplikacionet per licenca të ndryshme, si dhe dokumente tjera mund ti gjeni në këtë link:

https://mi-ks.net/sq/dokumente-te-ndryshme-31

 


Drejtor i Departamentit të Shërbimeve të Transportit Rrugor është:

Xhemë Veseli


[email protected] 

 

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO