Departamenti Koordinues i Këshillit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor

Më poshtë gjeni disa nga aktivitetet e Departamentit Koordinues të KSKRR-së:


- Zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe programeve për përmirësimin e sigurisë në komunikacionin rrugor
- Koordinimin e të gjithë akterëve që punën e tyre e zhvillojnë në të mirë të sigurisë në komunikacionin rrugor duke përfshirë OJQ-të
- Zhvillon fushata të ndryshme vetëdijësuese dhe edukuese për parandalimin e aksidenteve në komunikacionin rrugor

Pra qëllimi kryesor i Departamentit Koordinues të KSKRR-së, është puna e vazhdueshme në rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor.

 

Strategjia e Sigurise Rrugore dhe Plani i Veprimit ne Kosove - shkarko dokumentin 


Strategjia e sigurise Rrugore dhe Plani i Veprimit - Road Safety Strategy and Action Plan in Kosovo - download


Strategjia e sigurise Rrugore dhe Plani i Veprimit - Strategija o Cestovnoj Sigurnosti na Kosovu i Plan Aktivnosti

 

Udhezimi Administrativ 16/2008 mbi Keshillin per sigurine ne komunikacionin rrugor - shkarko dokumentin

 


Fejzulla Mustafa

Drejtor u.d

[email protected]

+381/38-20028545 

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO