Dokumente BERZH - Kosovo Roads Project, LAPNë mbështetje të  Ligji Nr. 05/L-097 “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR HUA NDËRMJET 

REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE BANKËS EVROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM PËR REHABILITIMIN E RRUGËVE RAJONALE “, 

 

Ministria e Infrastruktures në bashkëpunim me Banka Evropiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) është duke zhvilluar aktivitetet për realizimin e këtij projekti I cili zbatohet përmes Njesitit per Zbatim te Projektit (NjZP).

Ky projekt perfshinë:
1) Rehabilitimi i Rrugës Nacionale N 25.3: segmenti Kllokot-Gjilan,L=11.08 km
2) Zgjerimi i Rrugës Nacionele N 25.2, hyrja në qytetin e Gjilanit, L=3.00 km
3) Zgjerimi i Rrugës Nacionale N2:segmenti hyrja në Qytetin e Ferizajit, L=5.69 km
4) Zgjerimi i Rrugës Rajonale R 107: segmenti hyrja ne Qytetin e Prizrenit, L=3.00 km

MI respektivisht NJZP  për rehabilitimin e rrugëve rajonale, ftonë të gjithë përfaqësuesit e bizneseve, objekteve afariste dhe joafariste, qytetarët të afektuar nga zhvillimet në project si dhe grupet e ndryshme te interesit që të marrin pjesë në diskutim i cili do të mbahet sipas këtij orari:
I Zgjerimi i Rrugës Rajonale R 107: segmenti hyrja ne Qytetin e Prizrenit, L=3.00 km
        Prizreni me datë 05.12.2018. ora 10:00 në ndërtesën KK Prizren
        Rehabilitimi i Rrugës Nacionale N 25.3: segmenti Kllokot-Gjilan,L=11.08 km
1. Gjilan me datë 03.12.2018.ora 14:00  në ndërtesën e KK Gjilan
2. Kllokot me datë 04.12.2018. ora 11:00, Ne lokalet e Shtepise së Kultures
3. Viti me datë 06.11.2018. ora 10:00, në ndërtesën e KK Viti
4. Pasjane data dhe vendi caktohet më vonë

Vërejtje:

Gjilan dhe Novoberd per projektin : Zgjerimi i Rrugës Nacionele N 25.2, hyrja në qytetin e Gjilanit, L=3.00 km, data dhe vendi caktohet me vone. 

Ferizaj, per projektin: Zgjerimi i Rrugës Nacionale N2:segmenti hyrja në Qytetin e Ferizajit, L=5.69 km data dhe vendi caktohen më vonë.
      


Informatat do ti gjeni në web adresen e MI: 
Gjuha Shqipe:
https://mi-ks.net/sq/dokumente-berzh---kosovo-roads-project-lap
Gjuha Angleze: 
https://mi-ks.net/en/documents-ebrd---kosovo-roads-project-lap
Gjuha Serbe:
https://mi-ks.net/sr/dokumenti-ebrd---kosovo-roads-project-lap
  dhe ne web adresat e Komunave perkatëse.
Gjithashtu per me tepër informata mund të i drejtoheni NjZP përmes adreses elektronike:              [email protected] ose nr telefonit 038212238


Plani i Përvetësimit të Tokës: Rruga për Qasje në PrizrenPlani i Përvetësimit të Tokës: Rruga Kllokot - Gjilan

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO