Dokumenti EBRD - Kosovo Roads Project, LAP


Molimo vas da budete obavešteni da je proces eksproprijacije za Projekat regionalnih puteva Kosovo u ranoj fazi, uključujući aktivnosti kao što su javni sastanci sa zainteresovanim stranama u skladu sa zahtevima Zakona o eksproprijaciji i zahteva EBRD-a. Molimo vas da budete obavešteni da će, pored odredaba lokalnog zakona i javne rasprave koja zahteva lokalno zakonodavstvo, biti održani i javni sastanci za sprovođenje zahteva u skladu sa EBRD-om o zaštiti životne sredine i socijalnoj politici. Odgovarajući planovi za kupovinu zemljišta (LAP) za četiri odseka puta predviđali su sastanke javnih konsultacija, koji će se održati u kasnijoj fazi, a zainteresovane strane će biti unaprijed obaveštene.
Plan sticanja zemljišta: Put Klokot - Gnjilane Plan sticanja zemljišta: Pristupni put Prizren Plan sticanja zemljišta: Pristupni put - Gnjilane Plan sticanja zemljišta: Pristupni put - Uroševac 

Foto Galerija

Video Galerija

KOSOVO IN UNESCO